Taylorus Pérez, López Gappa, Vieira, & Gordon, 2020

Type species: Taylorius cylindratus Gordon, 2014

Synonyms Author Type Species
Taylorius (Not Taylorius Britton, 1960) Gordon, 2014 Taylorius cylindratus Gordon, 2014

This genus includes the species:

 1. Taylorus alatus
 2. Pérez, López Gappa, Vieira, & Gordon, 2020 Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 1455897
 3. Taylorus arcuatus
 4. (Gordon, 2014) Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 1455902
 5. Taylorus cylindratus
 6. (Gordon, 2014) Recent South Pacific - New Zealand, Norfolk Ridge WoRMS 1455903
 7. Taylorus incognitus
 8. (Powell, 1967) Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 1455905
 9. Taylorus masoni
 10. (Brown, 1952) Paleogene Oligocene New Zealand WoRMS 1455912
 11. Taylorus microperforatus
 12. Pérez, López Gappa, Vieira, & Gordon, 2020 Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 1455898
 13. Taylorus nyembezi
 14. (Oliver & Florence, 2016) Recent South Africa WoRMS 1455914
 15. Taylorus patagonicus
 16. Pérez, López Gappa, Vieira, & Gordon, 2020 Neogene Miocene Argentina WoRMS 1455899
 17. Taylorus spinosus
 18. (Gordon, 2014) Recent South Pacific - New Zealand WoRMS 1455915
 19. Taylorus waiparaensis
 20. (Brown, 1952) Neogene Miocene-Pliocene New Zealand WoRMS 1455917
[Taylorus arcuatus] [Taylorus cylindratus] [Taylorus spinosus] [Taylorus waiparaensis]
Taylorus arcuatus Taylorus cylindratus Taylorus spinosus Taylorus waiparaensis

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page
 
Edited by Phil Bock
Created on 24/8/2020
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/escharinidae/taylorus.html